Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

16:01:48

Seko mums

 @maksatnespeja

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, 
Rīga, LV-1050

Karte

Tālrunis: (+371) 6 7099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv

Administratora eksāmens

Atbilstoši Maksātnespējas likuma 174.1 panta 8.punktam administratora eksāmenu organizē Maksātnespējas administrācija. 


Atbilstoši Maksātnespējas likuma 16.1 pantam personas, kuras vēlas ieņemt administratora amatu, pārbauda eksaminācijas komisija, kuru ieceļ tieslietu ministrs.


Eksaminācijas komisijas sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Tieslietu ministrijas, Maksātnespējas administrācijas, augstskolu akadēmiskā personāla un Administratoru asociācijas. Eksaminācijas komisijā iekļauj arī Tieslietu padomes noteiktu rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi un Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes deleģētu nevalstiskās organizācijas pārstāvi.


Saskaņā ar šīs normas otro daļu administratora eksāmenu var kārtot personas:

1) kuras atbilst šā likuma 13.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. un 6.punkta prasībām;

2) uz kurām neattiecas šā likuma 13.panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi;

3) kuras ir saņēmušas apliecinājumu par apmācības kursa noklausīšanos;

4) kuras ir iemaksājušas eksāmena maksu Maksātnespējas administrācijas kontā.


Ja Maksātnespējas administrācija konstatē vai saņem ziņas par personas neatbilstību Maksātnespējas likuma 13.panta pirmās daļas 6.punkta prasībām, attiecīgo jautājumu izskata un izlemj eksaminācijas komisija.

      Aptauja

      Kā vērtējat pārmaiņas maksātnespējas jomā 2017.gadā?

      Noderīgi