Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

06:06:52