Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

06:06:42

Seko mumsMūsu kontakti

Mārstaļu iela 19 Rīga, LV-1050

Karte

Tālr.: (+371) 67099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv
Sākums Aktualitātes

Aktualitātes

02.06.2017
Laika periodā no 01.05.2017 – 31.05.2017 Maksātnespējas administrācija ir:

• pieņēmusi 63 lēmumus par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 43569 apmērā;

• pieņēmusi 132 lēmumus par fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 97340 apmērā;

• pieņēmusi 3 lēmumus par maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu par kopējo summu EUR 678 apmērā;

• pieņēmusi 97 lēmumus par darbinieka prasījumu apmierināšanu par kopējo summu EUR 91902 apmērā:


02.06.2017
Par personas datu apstrādi

Maksātnespējas administrācija Tieslietu ministrijas uzdevumā informē:

Tieslietu ministrijas rīcībā ir Latvijas Republikas tiesībsarga vēstules, kurās ir norādīts uz fiziskās personas datu apstrādi elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv), publicējot parādnieku raksturojošās ziņas.


30.05.2017
MK atbalsta izmaiņas maksātnespējas administratoru profesijas regulējumā

Otrdien, 30. maijā, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas un Maksātnespējas administrācijas izstrādātos noteikumus, kas nosaka jaunu maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas un eksāmenu organizēšanas kārtību. Noteikumu projekta mērķis ir veicināt to, lai maksātnespējas administratoru amata pienākumus godprātīgi un atbildīgi pildītu kompetenti speciālisti ar labu reputāciju un augstu profesionālo kvalifikāciju. Papildus tiek paredzēts ieviest neitrālu vērtēšanas institūciju – eksaminācijas komisiju, kura nodrošinās procesa pārskatāmību un stingrāku uzraudzību maksātnespējas administratoru vērtēšanā.


26.05.2017
MNA direktore Inese Šteina piedalās 21. valdības un Ārvalstu investoru padomes Latvijā (ĀIPL) augsta līmeņa tikšanās

Ceturtdien, 25.maijā Maksātnespējas administrācijas direktore Inese Šteina piedalījās ĀPIL organizētās diskusijas “Darām! ” paneļdiskusijā “Ekonomisko noziegumu apkarošana: no kopējās bezatbildības uz individuālu atbildību”. Savukārt 26. maijā Maksātnespējas administrācijas direktore Inese Šteina piedalījās 21. valdības un ĀPIL augsta līmeņa tikšanās, kurā valdība un investori diskutēja par tautsaimniecības izaugsmi un nodokļu politiku, ekonomisko noziegumu apkarošanu, augstāko izglītību, transportu un loģistiku, kā arī atkritumu apsaimniekošanu un enerģētiku.

Vairāk par 21. valdības un ĀIPL augsta līmeņa tikšanos Šeit 25.05.2017
MNA direktore Inese Šteina tikās ar VID ģenerāldirektori Ilzi Cīruli

25.maijā Maksātnespējas administrācijas (MNA) direktore Inese Šteina, direktores vietniece Baiba Banga un Pirmā uzraudzības departamenta direktore Indra Vilka-Meļņičenko tikās ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektori Ilzi Cīruli, VID ģenerāldirektores vietnieci nodokļu jomā Daci Pelēko un Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes direktori Santu Garanču. Tikšanās laikā tika apspriesti aktuālie jautājumi par savstarpējo informācijas apmaiņu, lai nodrošinātu operatīvu datu apmaiņu starp MNA un VID, kā arī panākta vienošanās par turpmāko sadarbību.


12.05.2017
Par administratoru sertifikāta darbības apturēšanu

Maksātnespējas administrācija 2017.gada 27.aprīlī pieņēmusi lēmumu apturēt maksātnespējas administratores Daigas Sproģes sertifikāta Nr.00575 darbību un 2017.gada 10.maijā pieņēmusi lēmumu apturēt maksātnespējas administratora Aleksandra Kazačkova sertifikāta Nr.00445 darbību.


11.05.2017
Par kreditoru prasījumu segšanai novirzāmo līdzekļu apmēru saistību dzēšanas procedūras ietvaros

Informējam par Tielietu ministrijas sniegto vērtējumu par kreditoru prasījumu segšanai novirzāmo līdzekļu apmēru saistību dzēšanas procedūras ietvaros:

Maksātnespējas likuma 155. panta ceturtajā daļā noteikts, ja parādnieks saistību dzēšanas procedūras laikā no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nav spējīgs segt šā panta otrajā un trešajā daļā noteikto saistību apmēru, fiziskās personas saistību dzēšanas plānā paredz, ka kreditoru prasījumu segšanai tiks novirzīti līdzekļi vienas trešdaļas apmērā no parādnieka ienākumiem, bet ne mazāk kā vienas trešdaļas apmērā no vienas minimālās mēnešalgas mēnesī.


03.05.2017
Laika periodā no 01.04.2017 – 30.04.2017 Maksātnespējas administrācija ir:

• pieņēmusi 62 lēmumus par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 42547 apmērā;

• pieņēmusi 123 lēmumus par fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 89500 apmērā;

• pieņēmusi 4 lēmumus par maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu par kopējo summu EUR 1606 apmērā;

• pieņēmusi 278 lēmumus par darbinieka prasījumu apmierināšanu par kopējo summu EUR 236600 apmērā:


03.05.2017
MK atbalsta regulējumu, kas nodrošinās efektīvāku maksātnespējas procesa norisi

Trešdien, 3. maijā, Ministru kabinets atbalstīja Maksātnespējas procesa administratoru un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu disciplinārlietu noteikumus, kas paredz kārtību, kādā ierosina un izskata disciplinārlietu pret maksātnespējas procesa administratoru vai tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu, kā arī regulē disciplinārlietu komisijas darbību, tostarp lēmumu pieņemšanas kārtību.


26.04.2017
Par administratora atcelšanu

Ar Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2017.gada 20.aprīļa lēmumu apmierināts Maksātnespējas administrācijas 2017.gada 23.marta pieteikums par administratora atcelšanu no SIA “BIĶERCIEMS” maksātnespējas procesa saistībā ar maksātnespēju reglamentējošo normatīvo aktu prasību neievērošanu. Tiesas lēmums ir pārsūdzams, iesniedzot blakussūdzību.


Aptauja

Vai Tu jau seko MNA Twitter kontam?