Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

22:26:25

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?

Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mna@mna.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem: 
67099158

Dokumentu iesniegšana


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Sākums Aktualitātes

Aktualitātes

04.09.2017
Kopsavilkums par Maksātnespējas procesa nodrošinājuma departamenta darbu no 01.08.2017.-31.08.2017.

Laika periodā no 01.08.2017 – 31.08.2017 Maksātnespējas administrācija ir:            

Lasīt vairāk
04.09.2017
Trīs administratoriem izbeigta sertifikāta darbība

Ar Maksātnespējas administrācijas 2017.gada 4.septembra lēmumu Nr.1-11/85, Nr.1-11/86 un Nr.1-11/87 administratora sertifikāta darbība izbeigta Evitai Sormulei, Irinai Volkovai un Kasparam Zemem.

Lasīt vairāk
25.08.2017
Par maksātnespējas reģistru

Atbilstoši Maksātnespējas likuma 12.panta pirmajai daļai maksātnespējas reģistra mērķis ir nodrošināt tiesiskās aizsardzības procesa, juridiskās personas maksātnespējas procesa un fiziskās personas maksātnespējas procesa publiskumu, veicināt tiesiskās aizsardzības procesa, juridiskās personas maksātnespējas procesa un fiziskās personas maksātnespējas procesa virzību, šajos procesos iesaistīto personu un citu personu tiesisko interešu aizsardzību, Maksātnespējas administrācijas funkciju izpildi, kā arī sekmēt personu sadarbību maksātnespējas jautājumos. Maksātnespējas reģistrs ir visiem pieejams bez maksas, un tā ierakstiem ir publiska ticamība.

Aicinām izmantot maksātnespējas reģistra jauno lapu:https://maksatnespeja.ur.gov.lv/insolvency/practitioner/lv.

Lasīt vairāk
23.08.2017
Ar Maksātnespējas administrācijas 2017. gada 23. augusta lēmumu Nr. 1-11/82 izbeigta administratora Māra Sprūda sertifikāta Nr.00343 darbība.

Ar Maksātnespējas administrācijas 2017. gada 23. augusta lēmumu Nr. 1-11/82 izbeigta administratora Māra Sprūda sertifikāta Nr.00343 darbība. Lēmums pieņemts, ņemot vērā 2017. gada 15. augustā saņemto Māra Sprūda iesniegumu, kurā lūgts izbeigt sertifikāta darbību.

Ar Maksātnespējas administrācijas 2017. gada 14. jūnija lēmumu Nr. 1-11/28 Māris Sprūds tika atstādināts no administratora amata darbības veikšanas. Maksātnespējas administrācija atbilstoši Maksātnespējas likuma 22. pantam iesniedza tiesām pieteikumus par administratora atcelšanu no visiem viņa lietvedībā esošajiem maksātnespējas procesiem.

Lasīt vairāk
17.08.2017
Informācija par kvalifikācijas eksāmena norisi

Lasīt vairāk
16.08.2017
No amata atstādināta maksātnespējas procesa administratore

Ar Maksātnespējas administrācijas 2017.gada 11.augusta lēmumu Nr.1-11/62 no maksātnespējas proecesa administratora amata darbības veikšanas atstādināta maksātnespējas procesa administratore Liene Ābola, sertifikāta Nr.00502.  

Maksātnespējas administrācija atbilstoši Maksātnespējas likuma 22.pantam iesniegts tiesām pieteikumus par maksātnespējas procesa administratores atcelšanu no visiem viņas lietvedībā esošajiem maksātnespējas procesiem. 

Lasīt vairāk
08.08.2017
Ar Maksātnespējas administrācijas 2017. gada 7. augusta lēmumu Nr. 1-11/42 izbeigta administratora sertifikāta Nr. 00568 darbība Henriham Damrozem.

Lasīt vairāk
03.08.2017
Paziņojums par nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem kvalifikācijas eksāmena otrajai daļai

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumu Nr.288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi Nr.288) 88. punktu paziņojumu par kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem Maksātnespējas administrācija savā tīmekļa vietnē ievieto ne vēlāk kā mēnesi pirms eksāmena. 

Lasīt vairāk
03.08.2017
Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnēm 2016.-2020. gadam rezultatīvo rādītāju apkopojums par 2016. gadu un 2017. gada 1.pusgadu

Publicēts Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnēm 2016.-2020. gadam rezultatīvo rādītāju apkopojums par 2016. gadu un 2017. gada 1.pusgadu

Lasīt vairāk
02.08.2017
Ar Maksātnespējas administrācijas 2017. gada 1. augusta lēmumu Nr. 1-11/39 izbeigta administratora sertifikāta Nr. 00438 darbība Jānim Līdem.

Lasīt vairāk

Aptauja

Vai Maksātnespējas administrācijas mājaslapā atradāt informāciju, kuru meklējāt?

Noderīgi