Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

06:08:33

Seko mumsMūsu kontakti

Mārstaļu iela 19 Rīga, LV-1050

Karte

Tālr.: (+371) 67099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv
Sākums Aktualitātes

Aktualitātes

19.01.2017
Maksātnespējas administrācijas administratoru kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns 2017.gada pirmajam pusgadam


17.01.2017
Izmaiņas maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesos pēc likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā" spēkā stāšanās 2017. gada 6. janvārī


16.01.2017
Laika periodā no 09.01.2017 – 13.01.2017 Maksātnespējas administrācija (Maksātnespējas procesa nodrošinājuma departaments) ir:

• pieņēmusi 10 lēmumu par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 7109 apmērā;

• pieņēmusi 35 lēmumus par fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 25820 apmērā;

• pieņēmusi 2 lēmumus par maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu par kopējo summu EUR 620 apmērā;

• izdevusi 6 rīkojumus par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos par kopējo summu EUR 4320 apmērā.


12.01.2017
Par Pirmā uzraudzības departamenta un Otrā uzraudzības departamenta darba rezultātiem laika periodā no 2016.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 31.decembrim


11.01.2017
Maksātnespējas administrācija 2016.gadā segusi maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumus 1 077 826 euro apmērā

2016.gadā Maksātnespējas administrācija segusi maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumus 1 077 826 euro apmērā, informē Maksātnespējas administrācijas direktora pienākumu izpildītāja Baiba Banga


09.01.2017
Svarīga informācija maksātnespējas procesa administratoriem saistībā ar būtiskām izmaiņām administratoru profesijas reglamentācijā

Administratori, kuriem 2017.gada 6.janvārī vēl ir derīgi sertifikāti, saglabā tiesības pildīt administratora pienākumus līdz sertifikāta derīguma beigu termiņam. Sertifikāta derīguma laikā lēmumu par tā darbības apturēšanu, izbeigšanu un anulēšanu pieņems Maksātnespējas administrācija saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1038 "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības un maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas kārtība" paredzēto kārtību, ciktāl tā nav pretrunā ar šobrīd spēkā esošā regulējuma mērķi.


06.01.2017
Laika periodā no 02.01.2017 – 06.01.2017 Maksātnespējas administrācija (Maksātnespējas procesa nodrošinājuma departaments) ir:

• pieņēmusi 9 lēmumu par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 6640 apmērā;

• pieņēmusi 24 lēmumus par fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 17680 apmērā;

• izdevusi 1 rīkojumu par maksātnespējas procesa depozīta atmaksu par summu EUR 720 apmērā;

• pieņēmusi 5 lēmumus par darbinieka prasījumu apmierināšanu par kopējo summu EUR 3459 apmērā:


03.01.2017
Laika periodā no 27.12.2016 – 30.12.2016 Maksātnespējas administrācija (Maksātnespējas procesa nodrošinājuma departaments) ir:

• pieņēmusi 14 lēmumus par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 8689,15 apmērā;

• pieņēmusi 32 lēmumus par fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 23600 apmērā;

• pieņēmusi 2 lēmumus par maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu par kopējo summu EUR 1000,48 apmērā;

• pieņēmusi 8 lēmumus par darbinieka prasījumu apmierināšanu par kopējo summu EUR 1893,45 apmērā:


28.12.2016
Par maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu izvēli un ieteikšanu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumu Nr.1001 „Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu” (turpmāk – Noteikumi) 4.1 punktu katra kalendāra gada pirmajā darbdienā pretendentu saraksts tiek mainīts, sarindojot administratora amata pretendentus nejaušā secībā.

Maksātnespējas administrācija informē, ka iepriekš minētās tiesību normas izpildes nodrošināšanai, laika posmā no 2016.gada 29.decembra plkst.12.00 līdz 2017.gada 2.janvāra plkst.12.00 saņemtās ziņas par administrēšanai vakanto subjektu to aktuālajā sarakstā tiks ievadītas līdz 2017.gada 2.janvāra plkst.14.00, pēc pretendentu saraksta mainīšanas Noteikumos noteiktajā kārtībā.


Aptauja

Vai Tu jau seko MNA Twitter kontam?