Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

06:07:07

Seko mumsMūsu kontakti

Mārstaļu iela 19 Rīga, LV-1050

Karte

Tālr.: (+371) 67099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv
Sākums Aktualitātes

Aktualitātes

28.09.2015
Par sertifikāta darbības izbeigšanu

2015.gada 28.septembrī Maksātnespējas administrācija nosūtījusi biedrībai „Latvijas sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” ierosinājumu par maksātnespējas procesa administratora Zigurda Aumeistera sertifikāta darbības izbeigšanu.


18.09.2015
Kreditoru interešu aizsardzība prettiesiska kreditoru sapulces lēmuma par maksātnespējas procesa izdevumiem gadījumā


18.09.2015
Par elektronisko administratoru ieteikšanas sistēmu

Maksātnespējas administrācija (MNA), kā valsts iestāde, kas normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros īsteno valsts politiku tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos, aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā un likumā noteiktajā kārtībā īsteno valsts un sabiedrības interešu aizsardzību maksātnespējas procesa jautājumos, kategoriski noraida š.g. 17.septembrī no Saeimas tribīnes debatēs pausto informāciju par administratoru rindas ietekmējamību.

MNA direktora Ervīna Ābeles ieskatā, jebkuras personas, ja tās rīcībā ir informācija par nelikumīgām darbībām, pienākums ir vērsties tiesībsargājošās iestādēs ar attiecīgu iesniegumu.

Lai kliedētu šaubas par administratoru rindas ietekmējamību, MNA direktors Ervīns Ābele aicina interesentus apmeklēt iestādi, lai klātienē iepazītos ar administratoru ieteikšanas sistēmu pēc elektroniskās nejaušības principa. Tālrunis saziņai – 67099117.


17.09.2015
Par administratora atcelšanu

Maksātnespējas administrācija nosūtījusi Kurzemes apgabaltiesai pieteikumu par maksātnespējas procesa administratora A.Stepēna atcelšanu no MSIA “Iģene” maksātnespējas procesa administrēšanas saistībā ar konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem, kā rezultātā nav nodrošināta maksātnespējas procesa pabeigšana Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 19.punktā noteiktajā termiņā.


15.09.2015
Maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumu segšanai 2015.gada astoņos mēnešos iztērēti 926 044 euro

2015.gada astoņos mēnešos Maksātnespējas administrācija segusi maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumus 926 044 euro apmērā, informē Maksātnespējas administrācijas direktora vietniece Baiba Banga


11.09.2015
Kvalifikācijas pilnveides pasākums "Maksātnespējas procesa aktualitātes" 2015.gada 24.septembrī

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA

Aicinām maksātnespējas procesa administratorus un citus interesentus pieteikties uz Maksātnespējas administrācijas rīkoto kvalifikācijas pilnveides pasākumu „Maksātnespējas procesa aktualitātes” (4 akadēmiskās stundas), kas notiks 2015.gada 24.septembrī, „Islande Hotel”, zālē „A”, Ķīpsalas ielā 20, Rīgā.


09.09.2015
Par administratīvo pārkāpumu lietvedību

Kopš 2015.gada 1.janvāra Maksātnespējas administrācija piemēro sodus par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.36 pantā „Maksātnespējas procesa noteikumu pārkāpšana” paredzēto administratīvo pārkāpumu.

Laika posmā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 8.septembrim ir uzsāktas 92 administratīvo pārkāpumu lietas, no tām 69 gadījumos administratīvo pārkāpumu lietas uzsāktas pret administratoru, 17 gadījumos administratīvo pārkāpumu lietas uzsāktas pret parādnieka pārstāvi un 6 gadījumos pret personām, kurām atņemts administratora sertifikāts.

Laika posmā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 8.septembrim 49 gadījumos ir sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols, savukārt 36 gadījumos ir pieņemts lēmums par administratīvā soda uzlikšanu ar kopējo naudas soda apmēru 14150 EUR (pēc lēmumu pārsūdzēšanas iestādē 13830 EUR).

Pie apstākļiem, ka administratīvi sodītās personas ir izmantojušas pārsūdzības iespējas no kopējās uzlikto naudas sodu summas nomaksāti ir 7550 EUR.


21.08.2015
Par administratora atcelšanu

Maksātnespējas administrācija nosūtījusi Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai pieteikumu par maksātnespējas procesa administratores Ineses Rimdžus atcelšanu no maksātnespējīgās SIA „EcoGen” maksātnespējas procesa administrēšanas saistībā ar normatīvo aktu pārkāpumiem.


22.07.2015
Būtisks maksātnespējas procesu, kuri pasludināti līdz 31.10.2010., skaita samazinājums

Lai nodrošinātu Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu normu izpildi, nodrošinot visu līdz šim uzsākto maksātnespējas procesu „pāreju” uz vienu regulējumu, Maksātnespējas administrācija ir veikusi aktīvas uzraudzības darbības. Minētā rezultātā 2015.gada 1.pusgadā būtiski samazinājies to maksātnespējas procesu skaits, kuri pasludināti gan pēc likuma „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”, gan pēc 2007.gada Maksātnespējas likuma.


21.07.2015
Par administratīvo pārkāpumu lietvedību laika periodā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam

Kopš 2015.gada 1.janvāra Maksātnespējas administrācija piemēro sodus par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.36.pantā „Maksātnespējas procesa noteikumu pārkāpšana” paredzēto administratīvo pārkāpumu.

Laika posmā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam ir uzsāktas 66 administratīvo pārkāpumu lietas, no tām 53 gadījumos administratīvo pārkāpumu lietas uzsāktas pret administratoru un 10 gadījumos administratīvo pārkāpumu lietas uzsāktas pret parādnieka pārstāvi un 3 gadījumos pret personām, kurām atņemts administratora sertifikāts.

Laika posmā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam 43 gadījumos ir sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols, savukārt 30 gadījumā ir pieņemts lēmums par administratīvā soda uzlikšanu ar kopējo naudas soda apmēru 11865 EUR (pēc lēmumu pārsūdzēšanas iestādē 11545 EUR).

Pie apstākļiem, ka administratīvi sodītās personas ir izmantojušas pārsūdzības iespējas no kopējās uzlikto naudas sodu summas nomaksāti ir 2520 euro.


Aptauja

Vai Tu jau seko MNA Twitter kontam?