Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

06:06:24

Seko mums



Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19 Rīga, LV-1050

Karte

Tālr.: (+371) 67099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv
Sākums Aktualitātes

Aktualitātes

28.12.2010
Administratoru kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns 2011.gada pirmajam pusgadam

Valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” aicina iepazīties ar administratoru kvalifikācijas pilnveides pasākumu plānu 2011.gada pirmajam pusgadam.


23.12.2010
Informācijai!

Maksātnespējas administrācija atgādina, ka juridiskās personas maksātnespējas procesā iemaksājams maksātnespējas procesa depozīts, maksājuma rīkojumā norādot, tās juridiskās personas nosaukumu un reģ.Nr., pret kuru tiek iesniegts maksātnespējas procesa pieteikums. Ja maksātājs ir trešā persona, bet pieteikuma iesniedzējs būs cits – maksājuma rīkojumā jānorāda gan maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs, gan juridiskā persona, pret kuru tiek sniegts maksātnespējas procesa pieteikums


06.12.2010
Administratoriem ir iespējas bez atlīdzības piekļūt CSDD uzturētajai informācijai

Maksātnespējas administrācija (MNA) atgādina, ka sertificētiem maksātnespējas procesa administratoriem ir iespēja noslēgt sadarbības līgumu ar VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) par piekļuvi CSDD uzturētajam Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistram.


05.11.2010
Informācijai!

Informācija par maksātnespējas procesa administrtoriem: vārds uzvārds, prakses vietas adrese, sertifikāta numurs, tā izdošanas datums un derīguma termiņš ir pieejama maksātnespējas reģistrā, sadaļā „Administratori”.


02.11.2010
Informācija administratoriem!

Valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija'" informē, ka biedrības “Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” tīmekļa vietnē http://www.administratori.lv/lv/news ir publicēts par informācijas sniegšanu biedrībai “Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija”.


01.11.2010
No 2010.gada 1.novembra tiek ieviests juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīts.

Juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīts (turpmāk – depozīts) ir naudas summa, kas jāiemaksā maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējam. Depozīts nodrošina juridiskās personas maksātnespējas procesa finansēšanu, ja procesa gaitā atklāsies, ka pašam parādniekam nav mantas, vai manta ir mazāka par depozīta apmēru un neviens nepiesakās šo procesu finansēt.


01.11.2010
Stājas spēkā jaunais Maksātnespējas likums

Šodien, 1.novembrī, spēkā stājas jaunais Maksātnespējas likums. Ar tā ieviešanu paredzētas vairākas nozīmīgas izmaiņas.


01.11.2010
Biežāk uzdotie jautājumi par jauno Maksātnespējas likumu


17.08.2010
Par administratora tiesībām izrakstīt rēķinu juridiskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas administrācija sniedz viedokli jautājumā, vai administrators ir tiesīgs izrakstīt un iesniegt rēķinu parādniekam par administratora atlīdzību pirms tiesas nolēmuma pasludināšanas maksātnespējas procesa lietā, ja administratora rīcībā ir pietiekama informācija, lai viņš varētu sniegt atzinumu tiesai, un administrators uzskata, ka maksātnespējas procesa pieteikums ir bijis pamatots, bet parādnieks būdams maksātspējīgs nav pildījis savas saistības.


28.06.2010
Sagatavots valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” 2009.gada publiskais pārskats

Valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” (turpmāk – Maksātnespējas administrācija) saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 15.pantu ir sagatavojusi Maksātnespējas administrācijas 2009.gada publisko pārskatu.


Aptauja

Vai Tu jau seko MNA Twitter kontam?