Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

22:27:20

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?

Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mna@mna.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem: 
67099158

Dokumentu iesniegšana


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:



Sākums Aktualitātes

Aktualitātes

14.02.2011
Informācija administratoriem!!!

Informējam, ka Maksātnespējas administrācija turpina pakāpeniski pāriet uz elektronisko dokumentu nosūtīšanu administratoriem.

Lasīt vairāk
14.01.2011
Noslēgta vienošanās starp Maksātnespējas administrāciju un Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociāciju

    2011.gada 14.janvārī valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” direktors Ervīns Ābele un biedrības „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” valdes priekšsēdētāja Agnese Kveska parakstīja vienošanos par informācijas apmaiņu elektroniskā veidā ar drošu elektronisko parakstu, bet bez laika zīmoga izmantošanas. Minētais ļaus ātrāk apmainīties ar nepieciešamo informāciju jautājumos, kas saistīti ar administratoru apmācību un sertifikāciju, kā arī mazinās izmaksas, kas saistītas ar dokumentu nosūtīšanu.

    Vienlaikus, lai būtiski mazinātu izmaksas, kas saistītas ar elektronisko dokumentu nosūtīšanu, puses aicina arī sertificētus maksātnespējas procesa administratorus slēgt vienošanās ar Maksātnespējas administrāciju par elektronisko dokumentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu bez laika zīmoga izmantošanas.  

 

Lasīt vairāk
04.01.2011
Informācija administratoriem!

Informējam, ka Maksātnespējas administrācija pakāpeniski pāriet uz elektronisko dokumentu, kuriem ir drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs, nosūtīšanu administratoriem.

Lasīt vairāk
28.12.2010
Informācija administratoriem!

Maksātnespējas administrācija atgādina, ka saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma 3.panta piekto daļu elektronisko dokumentu apritē starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām elektroniskais dokuments uzskatāms par parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs.

Lasīt vairāk
28.12.2010
Administratoru kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns 2011.gada pirmajam pusgadam

Valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” aicina iepazīties ar administratoru kvalifikācijas pilnveides pasākumu plānu 2011.gada pirmajam pusgadam.

Lasīt vairāk
23.12.2010
Informācijai!

Maksātnespējas administrācija atgādina, ka juridiskās personas maksātnespējas procesā iemaksājams maksātnespējas procesa depozīts, maksājuma rīkojumā norādot, tās juridiskās personas nosaukumu un reģ.Nr., pret kuru tiek iesniegts maksātnespējas procesa pieteikums. Ja maksātājs ir trešā persona, bet pieteikuma iesniedzējs būs cits – maksājuma rīkojumā jānorāda gan maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs, gan juridiskā persona, pret kuru tiek sniegts maksātnespējas procesa pieteikums

Lasīt vairāk
06.12.2010
Administratoriem ir iespējas bez atlīdzības piekļūt CSDD uzturētajai informācijai

Maksātnespējas administrācija (MNA) atgādina, ka sertificētiem maksātnespējas procesa administratoriem ir iespēja noslēgt sadarbības līgumu ar VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) par piekļuvi CSDD uzturētajam Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistram.

Lasīt vairāk
05.11.2010
Informācijai!

Informācija par maksātnespējas procesa administrtoriem: vārds uzvārds, prakses vietas adrese, sertifikāta numurs, tā izdošanas datums un derīguma termiņš ir pieejama maksātnespējas reģistrā, sadaļā „Administratori”.

Lasīt vairāk
02.11.2010
Informācija administratoriem!

Valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija'" informē, ka biedrības “Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” tīmekļa vietnē http://www.administratori.lv/lv/news ir publicēts par informācijas sniegšanu biedrībai “Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija”.

Lasīt vairāk
01.11.2010
No 2010.gada 1.novembra tiek ieviests juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīts.

Juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīts (turpmāk – depozīts) ir naudas summa, kas jāiemaksā maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējam. Depozīts nodrošina juridiskās personas maksātnespējas procesa finansēšanu, ja procesa gaitā atklāsies, ka pašam parādniekam nav mantas, vai manta ir mazāka par depozīta apmēru un neviens nepiesakās šo procesu finansēt.

Lasīt vairāk

Aptauja

Vai Maksātnespējas administrācijas mājaslapā atradāt informāciju, kuru meklējāt?

Noderīgi