Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

13:34:10

Seko mums

 @maksatnespeja

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, 
Rīga, LV-1050

Karte

Tālrunis: (+371) 6 7099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv
Sākums Aktualitātes

Aktualitātes

14.12.2009
Par administratora atkāpšanos no amata

Valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” (MNA) kompetences ietvaros ir konstatējusi, ka atsevišķos gadījumos maksātnespējas procesa administratori iesniedz tiesā pieteikumu par atkāpšanos no amata – to pamatojot ar lielu darba apjomu vai finanšu līdzekļu trūkumu maksātnespējas procesa izdevumu segšanai.

Lasīt vairāk
30.10.2009

UZMANĪBU!!! SVARĪGA INFORMĀCIJA ADMINISTRATORIEM!!!

Informējam, ka turpmāk, no 2009.gada 30.oktobra, lai iesniegtu atteikumu pildīt maksātnespējas procesa administratora pienākumus konkrētā tiesiskās aizsardzības procesā vai maksātnespējas procesā, administrators tam piešķirto individuālo kodu (paroli) raksta laukā „Lietotāja vārds”, bet lietotāja vārdu raksta laukā „Parole”.

Lasīt vairāk
29.10.2009
Informācijai!

Valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācijas” tīmekļa vietnē, sadaļā „Maksātnespējas subjektu datu bāze” ir iekļauta informācija par maksātnespējas procesiem, kas uzsākti līdz 2008.gada 1.janvārim, pirms Maksātnespējas likuma spēkā stāšanās.

Lasīt vairāk
21.09.2009
Informācija administratoriem!

Maksātnespējas administrācija informē, ka 2009.gada 19.septembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumi Nr.1045 „Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība”.

Lasīt vairāk
01.09.2009
Ārpustiesas parādu restrukturizācija

Pirms tiesā tiek ierosināta maksātnespējas procesa lieta, finanšu grūtībās nonākušajam saimnieciskās darbības veicējam (parādniekam) un kreditoriem ir iespēja veikt savstarpēji saskaņotu parādu restrukturizāciju, kuras rezultātā abas puses cenšas panākt vienošanos, lai izmainītu parādu atmaksas nosacījumus, ļaujot parādniekam turpināt saimniecisko darbību. Šāda parādu restrukturizācija ir īpaši svarīga esošajos ekonomiskajos apstākļos.

Lasīt vairāk
20.07.2009
Aktuālā informācija administratoriem

Valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” (turpmāk – Maksātnespējas administrācija) informē, ka 2009.gada 1.jūlijā spēkā stājās grozījumi Maksātnespējas likumā. Cita starpā ar minētajiem grozījumiem mainījies tiesiskais regulējums attiecībā uz gadījumiem un kārtību, kādā valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” sedz maksātnespējas procesa administratora atlīdzību no valsts aģentūrai „Maksātnespējas administrācija” šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem maksātnespējas procesos, kuri uzsākti atbilstoši likumam „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”.

Lasīt vairāk
10.07.2009
Aktualitātes darbinieku prasījumu likumdošanā

2009.gada 10.jūlijā spēkā stājās grozījumi likumā „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā”.

Lasīt vairāk
17.06.2009
Sagatavots valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” 2008.gada publiskais pārskats

Valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” (turpmāk – Maksātnespējas administrācija) saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.pantu un Publisko aģentūru likuma 22.pantu ir sagatavojusi Maksātnespējas administrācijas 2008.gada publisko pārskatu.

Lasīt vairāk
15.06.2009
Informācija administratoriem!

Rīgas apgabaltiesas Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļa informē par kārtību, kādā zemesgrāmatu nodaļā iesniedzami lūgumi maksātnespējas atzīmes ierakstīšanai zemesgrāmatā.

Lasīt vairāk
20.04.2009
Informācija administratoriem!

Maksātnespējas administrācija informē, ka no 2009.gada 1.maija stāsies spēkā Ministru kabineta 2009.gada 21.aprīļa noteikumi Nr.340 „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.865 „Kārtība, kādā tiek segti izdevumi un administratora atlīdzība juridiskās personas maksātnespējas procesā no valsts aģentūrai „Maksātnespējas administrācija” šiem mērķiem piešķirtajiem līdzekļiem”.

Lasīt vairāk

Aptauja

Kā vērtējat pārmaiņas maksātnespējas jomā 2017.gadā?

Noderīgi