Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

22:27:39

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?

Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mna@mna.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem: 
67099158

Dokumentu iesniegšana


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Sākums Aktualitātes

Aktualitātes

01.11.2010
Stājas spēkā jaunais Maksātnespējas likums

Šodien, 1.novembrī, spēkā stājas jaunais Maksātnespējas likums. Ar tā ieviešanu paredzētas vairākas nozīmīgas izmaiņas.

Lasīt vairāk
01.11.2010
Biežāk uzdotie jautājumi par jauno Maksātnespējas likumu

Lasīt vairāk
17.08.2010
Par administratora tiesībām izrakstīt rēķinu juridiskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas administrācija sniedz viedokli jautājumā, vai administrators ir tiesīgs izrakstīt un iesniegt rēķinu parādniekam par administratora atlīdzību pirms tiesas nolēmuma pasludināšanas maksātnespējas procesa lietā, ja administratora rīcībā ir pietiekama informācija, lai viņš varētu sniegt atzinumu tiesai, un administrators uzskata, ka maksātnespējas procesa pieteikums ir bijis pamatots, bet parādnieks būdams maksātspējīgs nav pildījis savas saistības.

Lasīt vairāk
28.06.2010
Sagatavots valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” 2009.gada publiskais pārskats

Valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” (turpmāk – Maksātnespējas administrācija) saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 15.pantu ir sagatavojusi Maksātnespējas administrācijas 2009.gada publisko pārskatu.

Lasīt vairāk
16.06.2010
Par kreditoru sapulces norises vietas izvēli

Maksātnespējas likuma 1.pantā ir noteikts, ka šī likuma mērķis ir veicināt maksātnespējas subjekta maksātspējas atjaunošanu un aizsargāt kreditoru kopuma intereses parādnieka ierobežotas maksātspējas vai maksātnespējas gadījumā. Ar kreditoru kopuma interesi ir saprotama interese apmierināt savu prasījumu pret parādnieku pēc iespējas lielākā apmērā. Lai maksātnespējas procesā sasniegtu iepriekš minēto mērķi, saskaņā ar Maksātnespējas likuma 26.panta otro daļu maksātnespējas procesa administratoram (turpmāk – Administrators) ir noteikts pienākums nodrošināt efektīvu un likumīgu tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa norisi. Atbilstoši minētajās tiesību normās noteiktajam, Administratoram ir jāpieņem tādi lēmumi, kuru rezultātā visefektīvāk tiktu nodrošināta kreditoru kopuma tiesību īstenošana, proti, atgūt savu prasījumu pret parādnieku.

Lasīt vairāk
11.05.2010
Informācija administratoriem!

Valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija" (MNA) informē, ka Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija ir norādījusi par gadījumiem, kad maksātnespējas procesa administratori likvidēto institūciju dokumentus nodošanai valsts glabāšanā sūta bandroļu veidā pa pastu uz pasta nodaļu.

Ņemot vērā minēto, MNA aicina maksātnespējas procesa administratorus turpmākajā darbībā ievērot to, ka dokumentus nodošanai valsts glabāšanā nevar sūtīt pa pastu. Dokumenti valsts arhīvā jānogādā administratoram personīgi vai personai, kurai izsniegta notariāli apliecināta pilnvara.

Lasīt vairāk
06.01.2010
UZMANĪBU!

Valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” informē, ka ir mainījušies valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” maksājumu rekvizīti.

Valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” rekvizīti

Lasīt vairāk
29.12.2009
Izmaiņas normatīvajā regulējumā, sākot no 2010.gada 1.janvāra

Maksātnespējas administrācija informē, ka 2009.gada 15.decembrī Ministru kabinets pieņēma Ministru kabineta noteikumus Nr.1477 „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.865 „Kārtība, kādā tiek segti izdevumi un administratora atlīdzība juridiskās personas maksātnespējas procesā no valsts aģentūrai „Maksātnespējas administrācija” šiem mērķiem piešķirtajiem līdzekļiem”” un Ministru kabineta noteikumus Nr.1478 „Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru, kā arī darbinieku prasījumu garantiju fondā un maksātnespējas procesa izmaksu segšanai ieskaitāmās valsts nodevas daļu 2010.gadā”.

Lasīt vairāk
14.12.2009
Par administratora atkāpšanos no amata

Valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” (MNA) kompetences ietvaros ir konstatējusi, ka atsevišķos gadījumos maksātnespējas procesa administratori iesniedz tiesā pieteikumu par atkāpšanos no amata – to pamatojot ar lielu darba apjomu vai finanšu līdzekļu trūkumu maksātnespējas procesa izdevumu segšanai.

Lasīt vairāk
30.10.2009

UZMANĪBU!!! SVARĪGA INFORMĀCIJA ADMINISTRATORIEM!!!

Informējam, ka turpmāk, no 2009.gada 30.oktobra, lai iesniegtu atteikumu pildīt maksātnespējas procesa administratora pienākumus konkrētā tiesiskās aizsardzības procesā vai maksātnespējas procesā, administrators tam piešķirto individuālo kodu (paroli) raksta laukā „Lietotāja vārds”, bet lietotāja vārdu raksta laukā „Parole”.

Lasīt vairāk

Aptauja

Vai Maksātnespējas administrācijas mājaslapā atradāt informāciju, kuru meklējāt?

Noderīgi