Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

06:07:12

Seko mumsMūsu kontakti

Mārstaļu iela 19 Rīga, LV-1050

Karte

Tālr.: (+371) 67099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv
Sākums Aktualitātes

Aktualitātes

17.08.2017
Informācija par kvalifikācijas eksāmena norisi


16.08.2017
No amata atstādināta maksātnespējas procesa administratore

Ar Maksātnespējas administrācijas 2017.gada 11.augusta lēmumu Nr.1-11/62 no maksātnespējas proecesa administratora amata darbības veikšanas atstādināta maksātnespējas procesa administratore Liene Ābola, sertifikāta Nr.00502.  

Maksātnespējas administrācija atbilstoši Maksātnespējas likuma 22.pantam iesniegts tiesām pieteikumus par maksātnespējas procesa administratores atcelšanu no visiem viņas lietvedībā esošajiem maksātnespējas procesiem. 


08.08.2017
Ar Maksātnespējas administrācijas 2017. gada 7. augusta lēmumu Nr. 1-11/42 izbeigta administratora sertifikāta Nr. 00568 darbība Henriham Damrozem.


03.08.2017
Paziņojums par nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem kvalifikācijas eksāmena otrajai daļai

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumu Nr.288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi Nr.288) 88. punktu paziņojumu par kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem Maksātnespējas administrācija savā tīmekļa vietnē ievieto ne vēlāk kā mēnesi pirms eksāmena. 


03.08.2017
Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnēm 2016.-2020. gadam rezultatīvo rādītāju apkopojums par 2016. gadu un 2017. gada 1.pusgadu

Publicēts Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnēm 2016.-2020. gadam rezultatīvo rādītāju apkopojums par 2016. gadu un 2017. gada 1.pusgadu


02.08.2017
Ar Maksātnespējas administrācijas 2017. gada 1. augusta lēmumu Nr. 1-11/39 izbeigta administratora sertifikāta Nr. 00438 darbība Jānim Līdem.


01.08.2017
Laika periodā no 01.07.2017 – 31.07.2017 Maksātnespējas administrācija ir:24.07.2017
Par sūdzību izskatīšanas rezultātiem no 2017.gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam


21.07.2017
Par uzraudzības ietvaros veiktajām darbībām laika periodā no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2017.gada 30.jūnijam


20.07.2017
Apstiprināts administratoru un uzraugošo personu profesionālās ētikas kodekss

Disciplinārlietu komisija 2017.gada 14.jūlija sēdē, pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 31.4 panta septīto daļu, apstiprināja Maksātnespējas procesa administratoru un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu profesionālās ētikas kodeksu http://www.mna.gov.lv/lv/_59/link_part_188/.


Aptauja

Vai Tu jau seko MNA Twitter kontam?