Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

13:32:56