Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

16:02:13