Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

09:47:50

Seko mums

 @maksatnespeja

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, 
Rīga, LV-1050

Karte

Tālrunis: (+371) 6 7099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv
Sākums Kontakti Rekvizīti

Rekvizīti

Maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai piešķirtie līdzekļi atmaksājami:

Maksātnespējas administrācija

Adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050

Reģ.Nr. 90001287943

Valsts kase, kods: TRELLV22

Konts: LV25TREL2190495011000

 

Darbinieku prasījumu segšanai piešķirtie līdzekļi atmaksājami:

Maksātnespējas administrācija

Adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050

Reģ.Nr. 90001287943

Valsts kase, kods: TRELLV22

 Konts: LV88TREL2190495012000

 

Maksātnespējas likuma 118.1 panta pirmajā daļā noteikto naudas

līdzekļu deponēšanai (tikai maksātnespējas procesa administratoriem)

Maksātnespējas administrācija

Adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050

Reģ.Nr. 90001287943

Valsts kase, kods: TRELLV22

Konts: LV97TREL819049501800B


Maksātnespējas administrācija

Adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050

Reģ.Nr. 90001287943

Valsts kase, kods: TRELLV22

Konts: LV54TREL2190495013000 


 Depozīta samaksai  (gan juridiskām, gan fiziskām personām)

Maksātnespējas administrācija

Adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050

Reģ.Nr. 90001287943

Valsts kase, kods: TRELLV22 

Konts: LV34TREL8190495015000 (Ekonomiskās klasifikācijas kods  (EKK) F22010010)

 


Informācija, kas norādāma JURIDISKĀS personas maksātnespējas procesa depozīta maksājuma rīkojumā:

1. par maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzēju:

• ja maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs ir juridiskā persona - firma (nosaukums); reģistrācijas numurs;

• ja maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs ir fiziskā persona - vārds, uzvārds; personas kods.

2.  par juridisko personu, pret kuru tiek iesniegts maksātnespējas procesa pieteikums, maksājuma rīkojumā norāda - firma (nosaukums) un reģistrācijas numurs.

 

Informācija, kas norādāma FIZISKĀS personas maksātnespējas procesa depozīta maksājuma rīkojumā:

• Vārds, uzvārds un personas kods.

Rekvizīti Valsts nodevas samaksai par darbības veikšanu tiesu iestādēs ŠEIT

Valsts nodevu 70 euro apmērā fiziskajai personai jāiemaksā pirms maksātnespējas pieteikuma iesniegšanas, kā iemaksas mērķi norādot informāciju maksātnespējas pieteikuma identificēšanai. Maksātnespējas pieteikumam pievieno valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu, pretējā gadījumā maksātnespējas pieteikums tiks atstāts bez virzības.

      Aptauja

      Kā vērtējat pārmaiņas maksātnespējas jomā 2017.gadā?

      Noderīgi