Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

15:02:06

Seko mums

 @maksatnespeja


Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, 
Rīga, LV-1050

Karte

Tālr.: (+371) 67099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv
Sākums Rekvizīti

Rekvizīti

Maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai piešķirtie līdzekļi atmaksājami:

Maksātnespējas administrācija

Juridiskā adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050

Reģ.Nr. 90001287943

Valsts kase, kods: TRELLV22

Konts: LV25TREL2190495011000

 

Darbinieku prasījumu segšanai piešķirtie līdzekļi atmaksājami:

Maksātnespējas administrācija

Juridiskā adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050

Reģ.Nr. 90001287943

Valsts kase, kods: TRELLV22

 Konts: LV88TREL2190495012000

 

Maksātnespējas likuma 118.1 panta pirmajā daļā noteikto naudas

līdzekļu deponēšanai (tikai maksātnespējas procesa administratoriem)

Maksātnespējas administrācija

Juridiskā adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050

Reģ.Nr. 90001287943

Valsts kase, kods: TRELLV22

Konts: LV97TREL819049501800B


Maksātnespējas administrācija

Juridiskā adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050

Reģ.Nr. 90001287943

Valsts kase, kods: TRELLV22

Konts: LV54TREL2190495013000 


 Depozīta samaksai  (gan juridiskām, gan fiziskām personām)

Maksātnespējas administrācija

Juridiskā adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050

Reģ.Nr. 90001287943

Valsts kase, kods: TRELLV22 

Konts: LV34TREL8190495015000 (Ekonomiskās klasifikācijas kods  (EKK) F22010010)

 


Informācija, kas norādāma JURIDISKĀS personas maksātnespējas procesa depozīta maksājuma rīkojumā:

1. par maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzēju:

•           ja maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs ir juridiskā persona - firma (nosaukums); reģistrācijas numurs;

•           ja maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs ir fiziskā persona - vārds, uzvārds; personas kods.

2.  par juridisko personu, pret kuru tiek iesniegts maksātnespējas procesa pieteikums, maksājuma rīkojumā norāda - firma (nosaukums) un reģistrācijas numurs.

 

Informācija, kas norādāma FIZISKĀS personas maksātnespējas procesa depozīta maksājuma rīkojumā:

•           Vārds, uzvārds un personas kods.

      Aptauja

      Vai Tu jau seko MNA Twitter kontam?