Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

01:15:40